Points Details - Shimizu Seizaburo Shoten Ltd.

Award Winning Sake The Annual Japan Sake Awards Kan Sake Award The Fine Sake Award, Japan Kura Master International Wine Challenge U.S. National Sake Appraisal MILANO SAKE CHALLENGE Total
WIN GLAND GOLD GOLD GLAND GOLD GOLD PLATINUM MEDAL GOLD MEDAL Special Points GOLD SILVER BRONZE COMMENDED Special Points GOLD SILVER Special Points PLATINUM DOUBLE GOLD GOLD SILVER BRONZE Special Points
70 70
Zaku Naguwashi Tojo Yamadanishiki 50 50 10 10 50 170
Zaku Naguwashi Suzuka Kaminoho 30 40 50 50 170
Zaku Kanade-no-tomo 50 40 50 10 5 155
Zaku Gen-no-Tomo 30 50 10 10 50 150
Zaku Kaizan Ittekisui 50 40 50 140
Zaku Megumi-no-Tomo 30 10 30 40 5 115
Zaku Yozan Ittekisui 40 50 10 100
Zaku Miyabi-no-Tomo Nakadori 40 50 90
Zaku Ho-no-Tomo 10 50 20 80
Zaku Miyabi-no-Tomo 30 40 70
Zaku impression H 50 50
Zaku Monad 50 50
Zaku Satori Junmai Daiginjo Shizukudori 50 50
Zaku Monad 40 40
Suzukagawa Zenryo Yamadanishiki 40 40
Zaku Daichi Daiginjo Shizukudori 30 30
Suzukagawa Ginjo 30 30
Zaku imlpression G 5 5